Monthly Archives: февруари 2020

Извештај од учество во ЦКА-ПХВ програма на Црвениот крст

viber_image_2020-02-21_10-31-32

„Црвен крст во акција – Промоција на хумани вредности“ е програма на Црвениот крст на Р.Северна Македонија чија цел е промовирање на мирот, толеранцијата, соживотот и помагањето во заедницата во која живееме и привлекување на нови млади волонтери во организацијата на Црвениот крст. Програмата е наменета за учениците на возраст од 13 до 17 години кои имаат желба за прв пат да се вклучат во активностите на Црвениот крст. Со самото вклучување тие имаат задача во мали групи од по 5 ученици да изработат проект за помош во зедницата.

Како и минатата година, така и оваа 2020 година, ООУ „Вера Циривири Трена“ активно ќе се вклучи во оваа програма. Во текот на месец февруари 2020 година преку училишниот клуб на Црвениот крст во училиштето и соработка на стручната служба и одговорните наставници со ЦКРСМ-ОО Карпош беа пратени 8 ученици да учествуваат на трите работилници за обука за изработка на мали проекти за помош во заедницата. По обуките учениците ќе имаат за задача да изработат проект во период од два месеци.

Учениците беа задоволни од учеството во работилниците и во наредниов период ќе се подготвуваат за активностите што ги имаат предвидено со нивната идеја за изработка на проект.

viber_image_2020-02-21_10-32-12 viber_image_2020-02-21_10-32-00 viber_image_2020-02-21_10-31-32 viber_image_2020-02-21_10-30-28

Извештај од посета на Противпожарна станица Тафталиџе

viber_image_2020-02-21_10-30-59

На ден 19 февруари 2020 година во организација на Црвениот крст на РСМ – Општинската организација Карпош, учениците членови на училишниот клуб на Црвен крст при ООУ „Вера Циривири Трена“ Скопје, ја посетија противпожарната станица Тафталиџе.

Целта на посетата беше учениците да се запознаат со секојдневната работа на пожарникарите, нивната опрема, причините за настанувањето на пожари, последиците од пожарите и заштитата и превенцијата од пожари. За време на посетата пожарникарите демонстрираа употреба на опремата, а исто така учениците имаа можност да пробаат да ја користат. На крајот од посетата следеше фотографирање со облекување на пожарникарска униформа.

На оваа активност учествуваа 30 ученици од четврто до деветто одделение од ООУ „Вера Циривири Трена“ заедно со ученици од ООУ „Ѓорче Петров“, ПСУ „Максимилијан“ и волонтерите од Клубот на млади на ЦКРСМ-ОО Карпош.

viber_image_2020-02-21_11-16-00 viber_image_2020-02-21_10-30-59 viber_image_2020-02-21_10-30-47