Daily Archives: ноември 25, 2022

Посета на општина Карпош

Градоначалникот пред вистински предизвик 🙂, да одговори на прашањата од умните глави на четвртоодделенците од ООУ,,Вера Циривири- Трена”

sl1 sl2 sl3 sl4