Daily Archives: февруари 6, 2023

Одбележување на 151 година од раѓањето на Гоце Делчев

По повод 151 година од раѓањето на Гоце Делчев, нашиот учител, визионер, организатор на револуционерното движење на македонскиот народ, учениците од 6 и 8 одделение реализираа работилници, изработувајќи постери со богата содржина за животот и делото на Гоце Делчев.

сл1 сл2 сл3 сл5 сл6 сл7