Daily Archives: ноември 22, 2019

Отворена сензорна соба во нашето училиште

 

Сензорна соба за учениците со попреченост и во основното училиште „Вера Циривири – Трена“, во Карпош . Просторијата е опремена со дидактички материјали, реквизити и осветлување кое има смирувачко дејство врз учениците и овозможува полесно нивно вклучување во воспитно – образовниот процес секој ученик да има еднакв шанси!

sl1 sl2 sl3 sl4 sl5 sl6