Monthly Archives: јуни 2022

Креативните идеи на учениците, наставниците и родителите наградени од Општина Карпош

Училишниот двор на нашето училиште доби нов лик. Сето тоа благодарение на имагинацијата на  наставниците и учениците. Младите креативци со помош на нивните наставници и дел од родителите училишниот двор го претворија во катче во кое доминираат прекрасни клупи, корпи за рециклирање, корпи за отпадоци, маси за настава  музички ѕид. Ангажманот на сите инволвирани страни не беше залуден. ООУ" Вера Циривири – Трена"ја доби втората награда на Јавниот повик за "Најдобро уреден ЕКО училишен двор"

slika1 slika2

Работилница со збратименото училиште „Братство“ на тема – Булинг

Во духот на заедништвото и мултиетничката интеграција на 12.05.2022 год. се одржа заедничка работилница во збратименото училиште „Братство“ на тема:Булинг. Воедно беше реализирана активности при која учениците од двете училишта дискутираа на актуелната тема и изработија плакати –„Стоп за булингот“ . При тоа правеа илустрации и пишуваа пораки на повеќе јазици.

Сето тоа беше финализирано со формирање на заеднички  клуб „Стоп за булингот“ со пораки за љубов, мир и соживот.

сл1 сл2 сл3 сл4 сл5