Daily Archives: октомври 7, 2022

Одбележување на Детска недела

Наставниците и учениците од ООУ,,Вера Циривири – Трена” во текот на целата недела организираа разни активности по повод одбележување на Детската недела. Радоста и среќата беше присутна кај сите ученици, а посебно кај првачињата со видлива детската насмевка поради свечениот прием во Детската организација водени од мотото за Детска недела: Другарството е дел оддетската среќа.

 

сл1 сл2 сл3 сл4 сл5