Daily Archives: октомври 13, 2022

Присуство на филмскиот фестивал, Џифони

Од 6-10 октомври 2022 се оддржа десеттото издание на филмскиот фестивал, Џифони Македонија.

На филмските проекциии, присуствуваа неколку ученици од VI a и VI б одделение, заедно со наставничката Кристина Николовска-Велковска. По гледање на филмовите, учесниците се вклучија во дискусија за истите, како што и развиваа креативни вештини во ликовните и мјузикл работилници.

сл1 сл2