Daily Archives: декември 12, 2022

Светскиот ден на Човековите права

По повод Светскиот ден на Човековите права, учениците од 7-а со класниот раководител м-р Матилда Бајкова изработија хамер Постер. Низ податоците кои ги поставија на постерот учеа, научија, дискутира за Човековите права и околу луѓето кои во светот гласно зборуваат за Човековите права. 10.12 е денот кој го славиме и Гласно зборуваме за човечки права.
sl1 sl2 sl3

Светски ден на штедењето

Посета на нашите вторачиња од страна  Стопанска Банка, по повод месецот на штедењето – 27.10.2022

sl1 sl2 sl3 sl4