Monthly Archives: март 2022

Учество на општински натпревар по англиски јазик

Учениците од ООУ “Вера Циривири – Трена” под менторство на наставничките по англиски јазик Кристина Николовска-Велковска и Александра Чочевска, земаа успешно учество на општинскиот натпреварот по англиски јазик, кој се оддржа на 19.03.2022 година во ООУ “Круме Кепески” – Кисела Вода. Сите ученици се пласираа за претстојниот регионален натпревар.

Постигнати се следните резултати:

IX одделение • Кристијан Шкоро – II место, 87 поени

VIII одделение • Анастасија Волкан – II место, 82 поени

VII одделение • Ема Маневска – II место, 89 поени

VI одделение • Тара Ефендилер– II место, 87 поени

V одделение • Стефан Велков – III место, 78 поени

Одбележување на Светскиот ден на водата

На ден 22.03.2022 учениците и наставниците од ООУ “Вера Циривири Трена”, со разновидни активности го одбележаа Светскиот ден на водата.sl1 sl2 sl3 sl4 sl5 sl6

 

Првиот пролетен ден и ден на екологијата

Денес е првиот пролетен ден и ден на екологијата.Учениците од II a одделение се погрижија овој ден пригодно да го означат со садење на пролетни цвеќиња во Еко-градината,катче во кое уживаат и со радост престојуваат. 

sl1 sl2 sl3 sl4 sl5

Учиме БРАЈОВОТО ПИСМО  на ,,темнината,, и ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК на ,,тишината,,.

Денес ние вторачињата завршивме со изучување и на ракописните букви. Се описменивме, знаеме и да читаме и да пишуваме. Сите  ја познаваме КИРИЛИЧНАТА АЗБУКА. 
Но, денес научивме и нешто ново. 
Во соработка со библиотекарот Ванчо Љатковски , денес одржавме заеднички час по македонски јазик на кој се запознавме и со Денес ние вторачињата завршивме со изучување и на ракописните букви. Се описменивме, знаеме и да читаме и да пишуваме. Сите  ја познаваме КИРИЛИЧНАТА АЗБУКА. 
Но, денес научивме и нешто ново. 
Во соработка со библиотекарот Ванчо Љатковски , денес одржавме заеднички час по македонски јазик на кој се запознавме и со БРАЈОВОТО ПИСМО  на ,,темнината,, и ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК на ,,тишината,,. 
Научивме како читаат оние кои не можат да гледаат и оние кои не можат да слушаат. Научивме како може комуницираме со нив. 
Децата покажаа голем интерес да ги научат овие писма, а ние бевме среќни и задоволни затоа што само за децата не постојат ниту предрасуди ниту граници кога станува збор за  усна или писмена комуникација со врсниците.
Ветивме дека понудените книги ќе ги позајмуваме од библиотеката и ќе се трудиме да го научиме презентираното до совршенство.
Секој ден растеме од знаењето што го добиваме!. 
Научивме како читаат оние кои не можат да гледаат и оние кои не можат да слушаат. Научивме како може комуницираме со нив. 
Децата покажаа голем интерес да ги научат овие писма, а ние бевме среќни и задоволни затоа што само за децата не постојат ниту предрасуди ниту граници кога станува збор за  усна или писмена комуникација со врсниците.
Ветивме дека понудените книги ќе ги позајмуваме од библиотеката и ќе се трудиме да го научиме презентираното до совршенство.
Секој ден растеме од знаењето што го добиваме!

сл1 сл2 сл3 сл4 сл5

Успешно учество на општински натпревари

 На  ден 19.02.2022 г. Беше реализиран општнски натпревар по математика на кој учество земаа учениците од  VI–IX  одделение.

Целта  на натпреварот беше за се развие љубовта кон математиката како и откривање на ученици кои имаат развиен талент кон математиката, развивање на натпреварувачки дух меѓу учениците . На истиот беа постигнати завидни резултати и тоа :

Постигнати резултати :

 VII б одделение:

Марија Мирческа         II    награда     

Јана Ѓорговска               III   награда      

VIII а одделение:

Мартин Ацевски              II    награда      

VIII б одделение:

Алексеј Трајковски       I    награда     

Андреј Велковски         I    награда      

Учениците од ООУ “Вера Циривири – Трена”

под менторство на наставничката по Биологија и Природни науки Дивна Карапанчева, како и наставниците по Природни науки во 4 одделение Велимир Новески и Николина Ристовска земаа успешно учество на натпреварите по Биологија и Природни науки за учебната 2021/22 година на општинско ниво.

 

 • Општински натпревар

Биологија 9 февруари 2022 година

IX одделение

 • Бодан Георгијевски – I награда
 • Меланија Петровска – I награда
 • Карма Менко – II награда
 • Теодора Наумовска – пофалница

VIII одделение

 • Јасна Богдановска – I награда
 • Леа Стојовска – II награда
 • Ивана Колиќ – II награда
 • Лилјана Стојанов – II награда

VII одделение

 • Ема Маневска – 1 место , I награда
 • Андреј Гацоски – II награда
 • Стефан Кимовски – II награда
 • Дамјан Анчески – III награда
 • Јана Ѓорѓијевска – III награда

Природни науки 11 февруари 2022 година

VI одделение

 • Михаил Георгиев – III награда
 • Мартин Николовски – пофалница
 • Мила Анчева – учество

V одделение

 • Горазд Кипевски – II награда
 • Александра Димитрова – II награда
 • Матеј Сиваков – II награда
 • Владан Стефановиќ – III награда

 

IV одделение

 • Дамјан Сиваков – I награда
 • Софија Мирковска – II награда
 • Анастасија Николова – II награда
 • Антонија Лола Ефремова – II награда
 • Јана Андреевска – III награда
 • Дамјан Зафировски – пофалница
 •  

Наградени ученици од Вера Циривири Трена по ликовно образование за прво полугодие 2021/2022

1.    Јована Јанкуловска 7а прво место на републичка изложба по повод стручна работилница за уметничка фотографија , Ноември 2021. Организирано од Министерсво за култура и детски ликовен центар.
2.    Марко Стојанов 9а. Освоено трето место на републичка изложба по повод стручна работилница за уметничка фотографија , Ноември 2021. Организирано од Министерсво за култура и детски ликовен центар.
3.    Леа Жантевска 8б прво место на меѓународна ликовна изложба за деца имладинци 13ти Ноември, организирано од детски ликовен центар и Град Скопје
4.    Милена Рангелова 7б освоено второ место на меѓународна ликовна изложба за деца и младинци 13ти Ноември, организирано од детски ликовен центар и град Скопје
5.    Стефанија Василевска 8б.Освоено второ место на меѓународна ликовна изложба за деца и младинци 13ти Ноември, организирано од детски ликовен центар и Град Скопје
6.    Теона Димовска 9а освоено прво место на републичка изложба 11ти Отомври организирано од Детски ликовен центар.

7.    Ева Маневска 7а. Освоено прво место на училишна изложба по повод Св. Климент Охридски одржана на 08.12.2021
8.    Јасна Богданова 8а. Освоено второ место на училишна изложба по повод Св. Климент Охридски одржана на 08.12.2021
9.    Ана Ѓуровска 6б. Освоено прво место на училишна изложба по повод Св. Климент Охридски одржана на 08.12.2021
10.    Јована Лазева  9б Прво место на меѓународна ликовна изложба за деца и младинци,, Флора и фауна-извор на живот и убавина”  Организирано до Министерство за култура и детски ликовен центар.23.12.2021
.    Дипломи за 15та Општинска детска ликовна колонија Св.Пантелејмон – Г. Нерези-Скопје Организатори: Општина Карпош и детски ликовен центар.
–    Лилјана Стојанов 8б
–    Ева Делов 7б
2.    Дипломи за Европска недела на мобилност-Лоиковен еко конкурс – Вело училиште
–    Матеа Мирческа 6б
–    Ема Маневска 7а
–    Јована Јанкуловска 7а
–    Милена Рангелова 7б
–    Леонтина Илиќ 7а
–    Анелија Манов 7б
–    Миа Тодоровска 8б  
1.    Ученици учесници на МИО средба со збратименото училиште „Братство“ под мото „Нашата традиција – наша иднина“. 
–    Лилјана Стојанов 8б
–    Александар Тортевски 9а

 Теона Димовска 9а
  Софија Бајланцалиева 7б