Daily Archives: март 18, 2023

Моите прави и одговорности како член на општеството

Како резултат на плодната соработка со родители, на 17.03.2023 во IIIб одделение беше реализиран час од страна на Марија Дрљача – правник. Учениците се потсетија на своите права со особен акцент на нивните одговорности како членови на општеството. При тоа истите ги продлабочија споредувајќи ги со минатото и сегашноста, а ги искажаа и своите желби за иднината. 
Ја продолжуваме соработката!sl1 sl3 sl4 sl5