Monthly Archives: април 2023

Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 6 одделение

Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 6 одделение

 

 1. Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети:

 

 1. СПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНИ КАТАСТРОФИ

       1.2.  МОДЕН  И КОМПЈУТЕРСКИ ДИЗАЈН

       1.3.  ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

2.   Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

2.1. ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

2.2. ГРАДИНАРСТВО

2.3. ШАХ

                 

 1. Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој:

 

 1. МУЛТИКУЛТУРНИ РАБОТИЛНИЦИ

 

 1. ГРАДЕЊЕ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ

 

 1. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ

 

 1. ЕТИКА НА РЕЛИГИИТЕ

 

 1. Изборни предмети од спортско- рекреативен карактер:

 

 1. КОШАРКА

 

 1. ОДБОЈКА

 

 1. ФУДБАЛ

 Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 4 одделение

 Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 4 одделение

 

 1. Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети:

 

 1.  ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

       1.2.  ИМАМ ПРАВА

       1.3.  МОДЕН И КОМПЈУТЕРСКИ ДИЗАЈН

 

2.   Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

2.1. ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

2.2. ГРАДИНАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРА

2.3. ШАХ

                 

 1. Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој:

 

 1. ЕМОЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ

 

 1. МУЛТИКУЛТУРНИ РАБОТИЛНИЦИ

 

 1. ИГРИ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ

 

 1. Изборни предмети од спортско- рекреативен карактер:

 

 1. КОШАРКА

 

 1. ВЕЛОСИПЕДИЗАМ

 

 1. ФУДБАЛ

Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 5 одделение

 Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 5 одделение

 

 1. Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети:

 

 1. СПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНИ КАТАСТРОФИ

       1.2.  ИМАМ ПРАВА

       1.3.  ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

 

2.   Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

2.1. ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

2.2. ГРАДИНАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРА

2.3. ШАХ

                 

 1. Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој:

 

 1. ЕМОЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ

 

 1. ГРАДЕЊЕ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ

 

 1. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ

 

 1. Изборни предмети од спортско- рекреативен карактер:

 

 1. КОШАРКА

 

 1. ВЕЛОСИПЕДИЗАМ

 

 1. ФУДБАЛ

                         

СООПШТЕНИE ЗА УПИС НА ПРВАЧИЊА ЗА УЧЕБНА 2023-2024 година

                                    СООПШТЕНИE                                                

ООУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ – ТРЕНА“ СКОПЈЕ во месец мај 2023 год. врши упис на ученици за учебната 2023/2024 год во прво одделение. Опфтени ќе бидат ДЕЦА РОДЕНИ 2017 – (до јануари 2018 год.)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

1. ИЗВОД НА РОДЕНИТЕ (ФОТОКОПИЈА)

2. ПОТВРДА ЗА ПРИМЕНИ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВАКЦИНИ

3. ПОТВРДА ОД ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

4. ПОТВРДА ОД СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

Уписот е на деца кои според реонизација припаѓаат во нашето училиште и истиот се врши во просториите на училиштето.

               

                                                          Стручна служба на       ООУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ – ТРЕНА“ – СКОПЈЕ                              

                                                                               КОНТАКТ ТЕЛЕФОН : 02 3068-507

Регионален натпревар по Биологија и Природни науки

Учениците од ООУ “Вера Циривири – Трена” на 07 и 10 април 2023 година, под менторство на наставничката по Биологија и Природни науки Дивна Карапанчева, како и наставниците по Природни науки во 4 одделение Маја Чинго и Сузана Аспровска земаа успешно учество на натпреварите по Биологија и Природни науки за учебната 2022/23 година на регионално ниво. Натпреварите беа организирани онлајн при што менторите беа задолжени за спроведување на натпреварот во училиштето. Горди сме да кажеме дека 13 ученици се рангирани да продолжат на државните натпревари. Учениците го завршија регионалниот натпревар со следните успеси:

 

Биологија:

 

9 одделение:

– Јасна Богдановска – II награда (пласман на државен натпревар)

– Леа Стојовска – III награда

– Ивана Колиќ – Пофалница

 

8 одделение:

– Ема Маневска – I награда (пласман на државен натпревар)

– Андреј Гацоски – II награда (пласман на државен натпревар)

– Матеа Секулоска – II награда (пласман на државен натпревар)

– Јана Ѓорѓијевска – II награда (пласман на државен натпревар)

– Марија Мирческа – II награда (пласман на државен натпревар)

– Јана Ѓорговска – III награда

– Александар Анастасов – III награда

– Инес Ангелов – III награда

 

 

Природни науки:

 

6 одделение:

– Дариа Ева Вон Дер Форст – II награда (пласман на државен натпревар)

– Матеј Сиваков – II награда (пласман на државен натпревар)

– Александра Димитрова – II награда (пласман на државен натпревар)

– Горазд Кипевски – II награда (пласман на државен натпревар)

– Елена Спировска – III награда

– Анастасиа Анѓелеска – III награда

– Владан Стефановиќ – III награда

 

5 одделение:

– Дамјан Сиваков – I награда (пласман на државен натпревар)

– Анастасија Николова – II награда (пласман на државен натпревар)

– Бојан Тодоровски – III награда

– Антонија Лола Ефремова – III награда

– Бисера Лазаревска – III награда

– Оливија Софеска – III награда

 

4 одделение:

– Јана Ставревска – II награда (пласман на државен натпревар)

– Катја Христовска – III награда

– Матеј Маневски – III награда

– Јоана Аврамовска – III награда

– Марија Милановска – III награда

– Јоана Кимовска – III награда

– Јован Симоновски – Пофалница

Општинскиот натпревар по англиски јазик

Резултати од општинскиот натпревар по англиски јазик, одржан на 18.03.2023 година и организиран од ЕЛТАМ:

 

Сите ученици од петто до деветто одделение одат/продолжуваат на регионален.

Тамара Несторовска Vа одделение – второ место

Александра Димитрова VIа одделение – второ место

Петар Ачкоски VIIа одделение – трето место

Андреа Паскалова VIIIа одделение – второ место

Јасна Богдановска IXа одделение – второ место

 

 

Ментор на сите ученици од петто до деветто одделение – Александра Чочевска

Општински натрпевар по хемија

На општинскиот натпревар по хемија учениците ги постигнаа следниве резултати:

Искра Деспотовска 9/б одд -2 награда

Андреа Паскалова 8 /а одд -3 награда

Милена Рангелова 8 /б одд –пофалница

Јана Ѓорѓијевска8 /б одд–пофалница

Јана Ѓоговска8 /б одд–пофалница

Дамјан Анчевски 8/б –пофалница

Давид Тасиќ 8/б –сертификат

Јована Јанкуловска 8/а одд –пофалница

Нина Пандова8/а одд –пофалница

Наставник ментор:Валентина Пешевска